Liitu listiga. Juba 10246 liitunut!

  Teabeleht

  PAKETTREISILEPINGU STANDARDINFO TEABELEHT

  Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses.

  Seetõttu on teil kõik õigused, mis reisijal on EL õiguste järgi pakettreisi korral. Ettevõtja Estlive Travel oü vastutab täielikult paketreisi kui tervikliku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal Estlive Travel oü on tagatis, et maksta, kui ta ei suuda maksevõimetuse tõttu oma kohustusi täita ,tagasi Teie tehtud maksed ja kui paketreis sisaldab reisijatevedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta.

  Direktiivi (EL)2015/2302 kohased peamised õigused:
  1.   Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisikohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
  2.  Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks ettevõtja.
  3.  Reisijale antakse hädaabi telefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja või reisivahendajaga ühendust võtta.
  4.  Reisi võib mõistliku aja jooksul  teadmise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle anda.
  5.  Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütuse hind) ja kuisee on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne
  pakettreisi algust. Kui reisitasu tõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on
  reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.
  6.  Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisiolulist osa peale reisitasu. Kui enne
  pakettreisialgust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.
  7.  Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul,näiteks juhul,kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeoleku probleeme, mis võivad pakettreisi
  mõjutada.
  8.  Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja põhjendatud hüvitist.
  9.  Kui pärast pakettreisi algust ei ole kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei
  osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole  mittevastavust heastanud,võib reisija
  pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata.
  10.Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenused ei osutata või neid osutatakse mitte nõuetekohaselt.
  11.Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
  12.Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei  suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita,makstakse tasutud summad tagasi. Kui pärast
  pakettreisi algust ilmneb,et reisikorraldaja või ajakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõimetuse tõttulepingust tulenevaid kohustusi täit ja pakettreis sisaldab reisijavedu,
  tagatakse ka reisija toimetamine lähtekohta või musse kokkulepitud kohta. Estlive Travel OÜ -l on tagatis Swedbangas.

  Otsid endale lõõgastavat reisi?
  Pole probleemi! Lennutame sind ükskõik millisesse riiki. Võta meiega ühendust ning teeme sulle parima pakkumise!

  chakra1 finair1 kidytour insta1 nova1 salva1 tallink1 nova tez1tez1anex